Diensten


CT Paramedics levert al jaren gespecialiseerde administratieve diensten aan zelfstandig thuisverpleegkundigen en andere organisaties uit de sector.

We bieden op een transparante, dynamische en professionele manier oplossingen op maat. Daarbij streven we naar topkwaliteit en dat streven begint bij onszelf. De hoge eisen die CT Paramedics aan zichzelf stelt, maken voor alle betrokkenen het verschil.


Het verschil voor onze klanten

Door de vele gesprekken die we met onze klanten voeren, werd duidelijk dat er bij zelfstandig thuisverpleegkundigen nood is aan een brede ondersteuning. Daarom biedt CT Paramedics een waaier aan diverse diensten aan, afgestemd op de behoeften van onze doelgroep.

CT Paramedics staat voor maatwerk en toegevoegde waarde. We zetten steeds de juiste middelen in en onze medewerkers zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakdomein. Specialisten met een groot inlevingsvermogen, zin voor kwaliteit, uiterst betrouwbaar en eerlijk. Iedereen bij CT Paramedics gaat voor dat ietsje meer. Met de juiste motivatie recht op úw doel af.

Het verschil voor onze medewerkers

Van onze medewerkers vragen we efficiëntie, betrokkenheid en enthousiasme. In ruil daarvoor investeren we graag in hun opleiding, de nodige middelen, onze infrastructuur en een aangename werkomgeving.

Bij CT Paramedics zijn de medewerkers de belangrijkste schakel in de organisatie. Het beleid is erop gericht dat alle functies worden bezet door bekwame, ervaren en gemotiveerde mensen. Iedereen krijgt de kans om regelmatig interne of externe bijscholing te volgen of persoonlijke begeleiding te vragen. We creëren ruimte voor dialoog, initiatief en zelfontplooiing, en ook respect, communicatie en out of the box denken staan centraal.

Het verschil voor alle stakeholders

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties met respect voor mensen en de planeet. CT Paramedics draagt MVO hoog in het vaandel. Het is de drijfveer van onze visie en ons managementmodel.

Concreet uit zich dat onder andere op volgende vlakken:

  • Kwaliteitszorg en MVO zijn een structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen en bedrijfswerking.
  • CT Paramedics streeft naar een goede balans tussen commerciële activiteiten en een integere positie tegenover het milieu, de mens en de maatschappij.
  • Alle activiteiten van CT Paramedics voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  • De diensten die we leveren beantwoorden aan de kwaliteitsverwachtingen van onze klanten en alle andere betrokkenen.
  • Onze diensten en activiteiten ondergaan een continu proces van proactief beleid, planning, uitvoering, beheersing en registratie, controle en correctie, verbetering en beoordeling. 
  • Door frequente en gerichte voorlichting, sensibilisatie, training en opleiding houden we de kennis en de motivatie van ons personeel op een hoog niveau.
  • We investeren bewust in een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waar het energieverbruik en de belasting op het milieu tot een minimum worden beperkt.
  • We proberen op alle niveaus schade en verlies te vermijden.
  • Al onze medewerkers kennen hun verantwoordelijkheden en hun bevoegdheden en handelen er ook naar.
  • De CT Paramedics directie waakt er continu over dat het MVO-managementmodel efficiënt en operationeel blijft. Ieder jaar wordt de stand van zaken grondig geëvalueerd.

Het verschil voor u?

CT Paramedics is een stabiele organisatie met een langetermijnvisie op ondernemen en leiderschap, een transparant beleid gebaseerd op een doordachte, toekomstgerichte strategie en excellente bedrijfsresultaten.

We hechten ontzettend veel belang aan klantentevredenheid, kwaliteit en een veilige dienstverlening. Ook voor u kunnen we het verschil maken. Neem gerust eens contact met ons op. In alle vertrouwen.
T +32 (0) 14 51 83 00

Mail info@ctparamedics.be