Advies


Door onze ruime ervaring en nauwe samenwerking met groeperingen van zelfstandige thuisverpleegkundigen, kan CT Paramedics uw praktijk uitstekend begeleiden naar een gezonde en toekomstgerichte praktijkvoering. Advies en begeleiding is altijd maatwerk en kan meerdere items omvatten. Wie door ons begeleid wil worden, kan naar believen kiezen uit ons uitgebreide aanbod en kan rekenen op een persoonlijk advies en gerichte begeleiding. De begeleiding
is mogelijk voor een individu, een groep of een praktijk met zelfstandigen en loontrekkenden.

  • Behoefteanalyse: we overlopen uw huidige situatie en concrete consultancyvraag. Daarnaast bekijken we wat er nodig is om de consultancy-opdracht te kunnen starten.
  • Praktijkanalyse: we evalueren de werking van uw verpleegpraktijk aan de hand van uw patiëntendossiers, werkafspraken, Katz-schalen, …
  • Verbeterplan, vorming en training: de resultaten van de praktijkanalyse vertellen ons welke uw opleidingsnoden zijn (bijvoorbeeld nomenclatuur en software). Met een stappenplan zetten we de nodige verbeterprocessen op gang.
  • Onderhoudscontract ‘goede praktijkvoering’: gemaakte afspraken volgen we per kwartaal op. We gaan na of alle medewerkers zich aan de nieuwe werkafspraken en -processen houden en signaleren eventuele problemen. Zo begeleiden we de totstandkoming van een draaiboek voor goede praktijkvoering voor alle praktijkmedewerkers, ook de toekomstige. Goede praktijkvoering en warme toegankelijke en patiëntgerichte thuiszorg staan elkaar niet in de weg maar versterken elkaar!
  • Kwaliteitshandboek: we helpen u bij het schrijven van een operationeel kwaliteitshandboek op maat van uw praktijk.
  • Positionering van uw praktijk: we leggen het cijfermateriaal van uw praktijk naast de nationale en regionale cijfers. Van daaruit doen we aanbevelingen om uw praktijkvoering, zo nodig, aan te passen en te verbeteren.ADVIES NODIG?                                

Wij zijn er voor u!

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze diensten? Wij zijn er voor u! Geef ons gerust een seintje en we helpen u graag verder!

T +32 (0) 14 51 83 00

Dorien Raeymaekers: dorien.raeymaekers@ctparamedics.be

Peter Deboutte: peter.deboutte@ctparamedics.be